ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*


Κλινικά ελεγμένα

Υποαλλεργικά

Χωρίς SLS-SLES

Δερματολογικά
ελεγμένα

Χωρίς Paraben

Οφθαλμολογικά
ελεγμένα

Χωρίς PEG
*Βασισμένη σε μελέτες
Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
Κέντρου